Belangenbehartiging

De OVA spreekt mee: in Almelo, in Overijssel en in Nederland

 

 

COSBO

De OVA is vertegenwoordigd in de Almelose organisatie de Stichting COSBO. De COSBO is een samenwerkingsverband van KBO, PCOB en OVA. De COSBO is er vooral voor de behartiging van de belangen van Almelose ouderen, en wel alle Almelose ouderen. De COSBO organiseert namens de 3 bonden ook activiteiten voor ouderen, zoals de Zomerschool en voorlichtingsbijeenkomsten.

Vanuit de COSBO laten de ouderen van zich horen op het gebied van wonen, zorg, mobiliteit en welzijn. Zo zijn we indirect (via Almelo Sociaal) ook vertegenwoordigd in de Adviesraad Sociaal Domein die is ingesteld in het kader van de wet op de maatschappelijke ondersteuning die door de gemeente wordt uitgevoerd. Sommige zaken die voorheen landelijk behartigd werden, moeten nu lokaal plaats vinden. Via de COSBO hebben we een stem.

 

 

Federatie van Algemene SeniorenVerenigingen

Sinds 2017 is de OVA aangesloten bij deze federatie. De OVA overlegt met zusterorganisaties in Overijssel en brengt vanuit Overijssel een stem uit bij de FASv. Via de FASv kunnen leden van aangesloten verenigingen profiteren van diverse voordelen en kortingen. De FASv zit in het bestuur van de Koepel Gepensioneerden, die met politiek Den Haag overlegt en daarmee heeft de OVA uiteindelijk ook een stem bij de landelijke belangenbehartiging.

 

 

Koepel Gepensioneerden

Via de FASv is de OVA aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden.

De Koepel Gepensioneerden is een landelijke overkoepelende vereniging van organisaties van gepensioneerden en is de grootste ouderenorganisatie van Nederland. Bij de koepel zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden aangesloten, alsmede de FASv en KBO-Brabant.
De Koepel Gepensioneerden richt zich op de pensioenbelangen van gepensioneerden maar ook op andere belangen zoals zorg, welzijn en wonen.

De Koepel speelt via het AGE platform Europe en de ouderenkoepel EURAG ook een stevige rol in de belangenbehartiging en in de uitwisseling van kennis en ervaring in Europa.