De vereniging

Lees hier over de vereniging, lidmaatschap, het bestuur, vrijwilligers, samenwerking en verenigingsdocumenten.

De vereniging

De OVA is een algemene vereniging, voor iedere oudere, ongeacht sociale positie en levensbeschouwing. De vereniging wil een goed leven voor senioren in een zorgzame samenleving.

De vereniging OVA is opgericht in 2012 nadat de Almelose afdeling van de ANBO zich net als vele andere afdelingen in Nederland volledig had losgemaakt van de landelijke ANBO-organisatie. Wij gaan sindsdien door als OuderenVereniging Almelo (OVA). Als zelfstandige vereniging zijn we zelf de baas over onze activiteiten en uitgaven.

Een ander belangrijk punt: Door zelfstandig als OVA door te gaan kan de samenwerking in de COSBO (KBO, OVA, PCOB) doorgaan en zo blijven we ook een aanspreekbare gesprekspartner voor de gemeente en andere organisaties.

In een vereniging zijn de leden de baas en dat is bij de OVA niet anders. Elk jaar is er minimaal 1 algemene ledenvergadering waar het bestuur verantwoording aflegt en plannen bekendmaakt. De leden nemen daarover beslissingen. OVA-leden spreken mee, niet alleen op grote ledenvergaderingen, maar ook bij andere gelegenheden. We brengen geregeld een informatieboekje uit met wetenswaardigheden over de OVA. Lees hier het informatieboekje.

Lidmaatschap

U wordt lid met een contributie van € 25,00 per jaar, uw partner kan dan voor € 20,00 lid worden. Wij innen de contributie graag via automatische incasso.

Vergoeding OVA-lidmaatschap en deelname OVA-activiteiten voor mensen met weinig inkomen.
Omdat de OVA een erkende vereniging is kunnen minder draagkrachtige ouderen een voucher (een soort vrijkaart) krijgen voor deelname aan de OVA-activiteiten en het OVA-lidmaatschap. Informatie bij: Almelo Doet Mee, Boddenstraat 3, 7607 BL Almelo, www.almelodoetmee.nl, Tel: (0546) 706519, E-mail: info@almelodoetmee.nl.

Bestuur

Het bestuur bespreekt maandelijks de lopende zaken, stelt het activiteitenprogramma vast, bereidt de belangenbehartiging via de COSBO voor, formuleert adviezen aan derden enzovoort. De bestuursleden helpen zelf ook mee bij de activiteiten van de vereniging. Lijkt het u interessant om eens een bestuursvergadering bij te wonen? Dat kan! Wel graag uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij de secretaris.

Het bestuur:

  • Henk Snoeijer, voorzitter, tevens lid bestuur COSBO en 1e vertegenwoordiger van de OVA bij de FASv.
  • Hans Buijs, penningmeester, tevens 2e vertegenwoordiger van de OVA bij de FASv 
  • Janny Middelkamp, 1e secretaris, bestuurszaken
  • Henk Kloosterhof, 2e secretaris, ledenzaken
  • Cobi Noordhoff, bestuurslid, communicatie, tevens lid activiteitencommissie
  • Marja van Pluur, bestuurslid
  • Regina Scholte, bestuurslid.

Vrijwilligers

Bij de OVA wordt al het werk gedaan door vrijwilligers. Vrijwilligers zijn dan ook erg belangrijk in de vereniging. Zij voeren het beleid van de vereniging uit en zij nemen allerlei taken op zich: activiteiten organiseren, SeniorenJournaal bezorgen, zieken bezoeken, bestuurlijk werk enzovoort.

Binnen de OVA is altijd ruimte voor nieuwe initiatieven. Vrijwilligers zijn van harte welkom, bijvoorbeeld voor het organiseren van activiteiten op het gebied van ontmoeting, bewegen, zingeving, informatie en advies, cultuur en educatie. Maar ook voor een interessante bestuursfunctie, of als commissielid. Wij komen graag in contact met ouderen die hun talenten niet met pensioen sturen! Ouderen die hun talenten willen inzetten als vrijwilliger bij de OVA!

Samenwerking

In Almelo heeft de OVA een innige samenwerking met de Almelose KBO en PCOB, grotendeels georganiseerd in de Stichting COSBO (Collectief Orgaan Samenwerkende Bonden voor Ouderen). De samenwerking richt zich vooral op belangenbehartiging, maar ook worden allerlei activiteiten gezamenlijk aangepakt, de drie organisaties geven onder de paraplu van de COSBO samen het SeniorenJournaal uit, organiseren via de COSBO samen de Zomerschool en werken samen met de onafhankelijke clientondersteuners van Almelo Sociaal.

Ten behoeve van de belangenbehartiging van ouderen onderhoudt de OVA contact met zusterorganisaties op provinciaal niveau. Landelijk is de OVA net als andere onafhankelijke ouderenorganisaties aangesloten bij de FASv. De FASv zit in het bestuur van de Koepel Gepensioneerden die meespreekt in politiek Den Haag.

Verenigingsdocumenten

Hier vindt u enkele verenigingsdocumenten, klik ze aan:

Statuten

Huishoudelijk reglement

Informatieboekje 2023

Jaarverslag 2022

Aanmeldingsformulier

Privacy Policy