Nieuwe website on-line!

Nieuwe website on-line!

Er is hard aan gewerkt, na het nieuwe logo kunnen we nu de nieuwe website presenteren. Iets andere opzet en een frissere aanblik. Laat ons weten wat u er van vindt, zeker ook als u onvolkomenheden tegenkomt. Veel genoegen met de nieuwe website!
Diverse activiteiten

Diverse activiteiten

De activiteitencommissie heeft alweer diverse activiteiten gepland voor de zomer en ook de rest van het jaar. Houd de activiteitenagenda op deze website in het oog, de agenda wordt steeds aangevuld met de meest recente informatie.
Henk Stapper erelid OVA

Henk Stapper erelid OVA

Henk Stapper is onlangs als bestuurslid afgetreden. Henk gaf in het verleden de aanzet tot de oprichting van de OVA en hij heeft zich daarna voortdurend ingezet voor de OVA, voor het organiseren van activiteiten en voor de belangen van ouderen. Leden van het bestuur...
Nieuwe website on-line!

Verslag ledenvergadering

Verslag  ledenvergadering Ouderen Vereniging Almelo op 12 april  2022 in de Kauwe te Almelo Notuliste: Florieke Schmal Aanwezig: 70 leden incl. bestuur Afwezig met kenisgeving: Lokke de Haan, Miny en Cor Kijk in de Vegte. Roel en Pia Pekelder, Andrea Postmus, Marina...
Zomerschool

Zomerschool

De Zomerschool 2022 gaat door! In het SeniorenJournaal 2022 nummer 5 is het volledige programma opgenomen, inclusief een aanmeldingsformulier op de...
Event 2022

Event 2022

In 2022 organiseren we naast de gebruikelijke activiteiten ook andere activiteiten, rondom een grote ontmoetingsbijeenkomst (Event) op 18 oktober.  We stimuleren creatieve uitingen, bezigheden, hobby’s en we stellen dat ten toon en leggen dat vast op foto en...