De OVA: Activiteiten

Activiteiten. De OVA heeft een activiteitencommissie die het hele jaar door allerlei activiteiten, excursies, lezingen enzovoort organiseert. Zoals een lezing over de schilder Chagall, een excursie naar Doesburg, vrouwenemancipatie, de Joodse Geschiedenis van Almelo, het levenstestament, een kaartmiddag, een rondleiding bij het Theaterhotel, een workshop persoonlijke uitstraling, wandelingen, fietstochten, een excursie naar Glasrijk Tubbergen, een bezoek aan Twickel, een lunchconcert in Enschede, een lezing van de Leendert Vriel Stichting, een gesprek met veteranen, bezoek veenmuseum, een boekbespreking, een bezoek aan de synagoge in Enschede, creatieve bijeenkomsten enzovoort enzovoort. Elke laatste vrijdagochtend van de maand is er de “OVA-morgen” in het Huis van Katoen en Nu waar een aantal van de genoemde activiteiten plaatsvinden. Daar is ook elke eerste maandag van de maand “Toafelproat met Heracles”. Dit alles onder het motto “Levenskunst 55+”.

De activiteitencommissie op de foto, van links naar rechts: Hilly van StuivenbergCobi Noordhoff, Coby de BoerLouise Stapper en Ans Ardesch.  Zij maken dankbaar gebruik van de hulp van andere vrijwilligers. Heeft u een leuk idee voor een activiteit? Klik op een van de namen en mail!

 

De OVA bespreekt thema’s. De OVA organiseert geregeld bijeenkomsten waar thema’s/onderwerpen besproken worden. Met sprekers, dia’s/foto’s, meedoen al naar gelang het onderwerp. Vaak wordt hierbij de samenwerking gezocht onder de paraplu van de COSBO.

Zo is er de afgelopen jaren aandacht besteed aan “Veiligheid”, “Mantelzorg” en Levenseinde en euthanasie”. Met de COSBO werd een themabijeenkomst ‘Lang zult u wonen’ georganiseerd. En via de COSBO werd het thema ‘Eenzaamheid’ voor het voetlicht gebracht. Vaste thema’s zijn: inkomen, zorg, wonen en welzijn, mobiliteit.

De OVA werkt mee aan de Zomerschool. De OVA en de Almelose KBO en PCOB werken samen in de COSBO. Vanuit die samenwerking is er elk jaar in augustus een Zomerschool. Als de – wat jongere – rest van Nederland op vakantie is en veel activiteiten tijdelijk stilliggen kunnen Almelose ouderen meedoen aan speciaal voor hen georganiseerde activiteiten. De OVA werkt graag mee aan de COSBO-Zomerschool. Ook in 2019 was de zomerschool weer een groot succes. Velen deden mee aan een diversiteit aan activiteiten.

Voor sommige activiteiten van de OuderenVerenigingAlmelo (OVA) vragen we of u zich aan wilt melden. Dat vragen we vanwege organisatorische of financiële redenen. Als er te veel aanmeldingen zijn – en dat gebeurt bij de meeste activiteiten – dan leggen we een wachtlijst aan. Een vriendelijk verzoek: Als er om een aanmelding gevraagd wordt meldt u zich dan a.u.b. per mail of per telefoon aan bij degene die vermeld staat bij de uitnodiging. Dan kunnen wij overzicht houden. Als u zich aangemeld heeft en er komt onverhoopt iets tussen, wilt u ons dat dan ook even laten weten. Wij kunnen dan mensen die op de wachtlijst staan blij maken. Heel hartelijk dank voor uw medewerking!

De OVA is dankbaar voor financiele ondersteuning voor activiteiten. Het Oranjefonds is een geweldige samenwerkingspartner, mede dankzij het fonds konden we meerdere activiteiten uitvoeren. U kunt het fonds meehelpen, bekijk deze link. Zo hebben we ook goede contacten met de provincie Overijssel en het Cogas Cultuurfonds.

 

Thema’s